englishpolishservian

Thermal Process Systems rozszerza działalność w Europie Wschodniej poprzez otwarcie biur w Polsce i w Serbii (dla całego regionu Bałkanów).