englishpolishservian

Procedury projektowe

 

Po otrzymaniu Państwa zapytania TPS, w oparciu o dostarczone informacje, przygotuje dla Państwa niezobowiązującą szczegółową ofertę. TPS pracując z wyspecjalizowanymi partnerami przemysłowymi przygotuje rozwiązania w celu zawarcia zamówienia/umowy. Następnym krokiem będzie potwierdzenie przez Państwa zamówienia/podpisanie umowy.

 

Po otrzymaniu od Państwa zamówienia i przedpłaty TPS we współpracy ze swoimi partnerami przemysłowymi powoła zespół odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu. Zostanie powołany wewnętrzny project manager odpowiedzialny za planowanie i produkcję zamówionych urządzeń a także za transport i instalację, jeżeli umowa będzie to przewidywać.

 

Bezpośrednio po zawarciu umowy, na początku fazy inżynieryjnej odbędziemy wewnętrzne spotkanie w celu omówienia wszystkich wymagań i celów projektu. Po tej fazie spotkamy się z Państwem aby odbyć ostateczną dyskusję przed przystąpieniem do produkcji. Nazywamy to spotkaniem „stop and go”, które odbywamy zazwyczaj w Państwa zakładzie produkcyjnym i ma ono na celu sprawdzenie wszystkich szczegółów. Po tym etapie trudniejsze będzie wprowadzanie zmian a każda modyfikacja po spotkaniu „stop and go” będzie wiązała się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków.

 

Po zakończeniu etapu produkcji zostaną Państwo zaproszeni do producenta w celu sprawdzenia sprzętu. Na tym etapie będą Państwo mogli ocenić wykonawstwo i zgłosić drobne modyfikacje do wprowadzenia jeszcze u producenta. Modyfikacje te mogą wpłynąć na ostateczną datę dostawy. Każdy element instalacji przed wysyłką zostanie poddany próbie.

 

Ostatnimi etapami są transport urządzeń mechanicznych i elektronicznych na miejsce instalacji, montaż oraz rozruch kompletnej linii.

 

Po rozruchu dokonamy wspólnie inspekcji funkcjonującej instalacji i podpiszemy protokół odbioru. Dokument ten potwierdza akceptację dostarczonej linii i określa ostateczne obowiązki dostawcy. Przemysłowe zastosowanie instalacji oznacza jego akceptację przez zamawiającego i zobowiązuje do zapłaty pełnej kwoty ustalonej w umowie. Zastrzeżenia i uwagi powinny być zgłoszone do protokołu odbioru.

 

Dostarczane urządzenia objęte są gwarancją producenta. TPS zapewnia pełny serwis posprzedażowy.